Till Frågeplanket

Kille, 15 år

Sexuell relation med sin lärare

Är det fortfarande olagligt att ha en sexuell relation med sin lärare efter att man har slutat den skolan efter 9an

Gör mig arg Gör mig arg
Gör mig ledsen Gör mig ledsen 1
Gör mig glad Gör mig glad 3
Känner igen mig Känner igen mig

1 kommentar

Mikaela på ECPAT 2024-01-29

Hej och tack för din fråga!
Du undrar om det fortfarande är olagligt att ha en sexuell relation med sin lärare efter att man har slutat skolan efter 9:an.
Precis som du är inne på så kan det vara brottsligt för en lärare att ha en sexuell relation med en elev. När eleven inte längre är lärarens elev gäller samma lagar som utanför skolvärlden. Det vill säga att en person som är över 15 år har rätt att själv bestämma vem den vill ha en sexuell relation med (enligt lag). Det innebär att det inte är brottsligt för en lärare att ha en sexuell relation med en tidigare elev, så länge som den tidigare eleven har fyllt 15 år och tydligt gett sitt samtycke till sexuella handlingar. Viktigt att ha med sig är att det kan finnas andra aspekter i relationen som kan vara bra att fundera över om det är så att det är stor åldersskillnad, som att det kan finnas en ojämn maktbalans i relationen. Du kan läsa mer om vad som gäller i relationer mellan lärare och elever här.
Du kan läsa mer om vad som gäller i relationer mellan lärare och elever här. Du är också välkommen att ta kontakt med oss i vår här om du har fler frågor eller vill prata mer om det här med oss.
Ta hand om dig,

Gör mig arg Gör mig arg 3
Gör mig ledsen Gör mig ledsen
Gör mig glad Gör mig glad
Känner igen mig Känner igen mig