Samtycke och åldersskillnad – så funkar det

Sammanfattning

  • Samtycke handlar om att alla inblandade tydligt har sagt ja till sexuella handlingar.
  • Åldern för sexuell självbestämmanderätt är 15 år, då får du enligt lagen bestämma själv när det kommer till sex.
  • Att ha sex- eller göra något sexuellt med någon som är under 15 år kan vara brottsligt.
  • Vi på Ditt ECPAT kan svara på frågor och ge både råd och stöd om du behöver.
  • Att ha sex med någon som inte vill är aldrig okej – oavsett ålder på de inblandade.

För att samtycka till sex måste en person vara över 15 år gammal. Det betyder att sexuella handlingar – både digitalt och fysiskt – med eller av någon som är under 15 år kan vara brottsliga. Vi på Ditt ECPAT kan hjälpa dig om och när du känner dig osäker.

Vad är samtycke? 

Samtycke handlar om att lyssna på varandra och att vara överens om att en handling är okej för båda. Allt som inte är ett ”ja” ska tolkas som ”nej”. Det är viktigt att en person har sagt ”ja” och tydligt visat med kroppen att det är okej, innan du gör något sexuellt som till exempel att kyssa något, ta på någons kropp eller ha sex. Det ska alltid kännas bra för båda. Att tjata sig till att den andra går med på det som du vill göra är inte heller okej. Samma sak gäller för sex på nätet och för att skicka, ta emot eller byta nudes.

Skillnad på brottsligt och straffbart 

 Straffmyndighetsåldern är 15 år. Det betyder att du som gör något brottsligt kan bli dömd till straff från att du har fyllt 15 år. Det betyder inte att du som är under 15 år inte kan begå ett brott eller att brottet inte kan anmälas. Sådant som är brottsligt är alltid det – även om du som begått brottet inte kan straffas för det om du är under 15 år. Om den som begått brottet är under 15 år kan det ändå få konsekvenser – även om personen då inte kan straffas för ett brott i domstol. Konsekvenserna kan då i stället bestämmas av socialtjänsten.

Sexuell självbestämmanderätt 

  • Frivilligt sex mellan två personer under 15 år är inte brottsligt eller straffbart.

När en fyller 15 år, får en något som i lagen kallas för ”sexuell självbestämmanderätt”. Det betyder att det är den ålder då en enligt lagen kan säga ”ja” till sex. Den som är under 15 år gör inte något brottsligt, ansvaret ligger på den som är över 15 år. Lagen är till för att skydda barn och unga mot sexuella övergrepp från vuxna eller äldre ungdomar. Den är inte till för att hindra unga personer att ha frivilligt sex med varandra. Frivilligt sex kan också kallas för sex med samtycke. Om två unga personer, där det är nära i ålder har sex med samtycke så är vanligtvis inte brottsligt eller straffbart.

Om den ena är under 15 år

Får jag som är 14 vara ihop med någon som är 22?
Jag har precis fyllt 15 men min kille fyller 15 om 3 månader. Får vi inte ha sex förrän båda är 15?
Min kille som är 15 tjatar på mig (14 år) om att vi ska ha sex oftare. Jag vill ibland men inte alltid. Är det okej?

När relationen är laglig men kan vara olämplig

Du som är över 15 år kan enligt lagen ge samtycke till sex och sexuella handlingar. Det betyder att du enligt lag får ha sex med någon annan som är över 15 år. När det kommer till relationer där det är stor åldersskillnad mellan de som är i en sexuell relation kan det finnas saker som gör att relationen kan ses som olämplig, även om den är laglig.

Om den ena personen i relationen till exempel är 16 och den andra personen är 30 år gammal, kan det vara så att det finns en ojämn maktbalans i relationen. Det kan handla om att den äldre kanske har en egen lägenhet, egen bil och har mer pengar än den yngre. Det kan göra att den äldre kan bestämma mer i relationen än vad den yngre kan.  Det kan både vara medvetet och omedvetet av den äldre. Det är viktigt att relationen känns bra för båda och det kan vara bra att fundera över om det finns en ojämn maktbalans i relationen.  

Får vi ha sex om jag är 16 och han är 27?

Ska kännas bra för dig

Det är viktigt att din relation känns bra för dig och att det finns samtycke i relationen. Det kan vara bra att fundera kring om det är ojämn maktbalans i din relation och hur det i så fall påverkar den yngre i relationen.

Sex med någon som inte vill är aldrig okej, och kan vara brottsligt oavsett ålder på de som är inblandade.

Kom ihåg att lagen inte bara gäller sex i verkligheten – det är lika allvarligt att bli utsatt på internet!

Har jag gjort något olagligt?

  • Om du har tagit på någon mot deras vilja eller skickat nudes, utan att den andra personen har sagt ja – då har du enligt lag gjort det utan samtycke.
  • Om du sprider nudes som du fått skickade till dig utan att personen som skickade bilderna vet om och har sagt okej till att du sprider dem – då har du enligt lag gjort det utan samtycke.
  • Om du är över 15 år, men personen du har gjort något med är under 15 år – då har du enligt lag gjort det utan samtycke.
  • Om du är över 15 år och har gjort något sexuellt med någon som är under 15 år men ni är nära i ålder, kan det vara okej trots att båda inte är över 15 år.

Det finns måna situationer där det kan vara svårt att veta vad som gäller och vilket ansvar du har. I den här listan över vad som är olagligt och inte kan du lära dig mer.

Prata med oss på Ditt ECPAT 

Känns det svårt att förstå var gränsen går eller har du andra frågor – hör gärna av dig till oss. Oavsett vem du pratar med när du hör av dig till oss på Ditt ECPAT kommer vi att lyssna på dig och ge dig råd och stöd. Vi har både en chatt och en stödlinje som du kan ringa.