Vad gör jag om en lärare eller tränare beter sig sexuellt olämpligt?

Sammanfattning

  • En del vuxna har makt att fatta beslut över dig som är ung. Det kan innebära att du som är ung står i beroendeställning till dem.
  • En vuxen som du står i beroendeställning till kan till exempel vara en lärare eller en tränare.
  • Lagen säger att ingen som är över 15 år får ha sex med någon som är under 15 år.
  • Om du står i beroendeställning till den vuxna säger lagen att det kan vara olagligt för den vuxna att ha sex med dig även om du har fyllt 15 år.
  • Det finns vuxna som utnyttjar att de har makt över unga och beter sig olämpligt eller utsätter dem sexuellt – ibland i utbyte mot saker eller tjänster.
  • Om du har blivit utsatt av en tränare eller lärare har du rätt att få stöd och att anmäla dem. Det som har hänt är aldrig ditt fel.

Om en vuxen har makt att fatta beslut över saker som är viktiga för dig kan det innebära att du står i beroendeställning till den personen. Det kan till exempel handla om en lärare som sätter dina betyg eller en tränare som beslutar om du får vara med och spela en viktig match.

Ibland händer det att den vuxna utnyttjar sin makt för att få unga att utföra eller delta i sexuella handlingar. Det kan vara en lärare som hotar med att du ska få sämre betyg om du inte ställer upp eller en idrottsledare som lockar med att få spela fler matcher. Det är aldrig okej och kan till och med vara olagligt. Det är aldrig ditt fel att du blivit utsatt och det spelar ingen roll om du har fått något i utbyte, till exempel bättre betyg eller saker. Det är den vuxna som gör fel, även om du har sagt ja till den sexuella handlingen. 

Vad säger lagen?

Lagen säger att någon över 15 år får inte ha sex med dig som är under 15 år. Den som är under 15 år kan inte samtycka till sexuella handlingar. Men när det handlar om vuxna som du som ung står i beroendeställning till ser lagen annorlunda ut. Då säger lagen att även du som har fyllt 15 år inte kan välja att delta frivilligt i sexuella handlingar. Det är därför aldrig okej att en lärare beter sig olämpligt sexuellt mot dig eller föreslår sexuella handlingar – även om du har fyllt 15 år.

Om det inte finns en beroendeställning

Även om det enligt lag inte skulle finnas en beroendeställning mellan dig och din lärare eller tränare så är det fortfarande olämpligt för dem att göra något sexuellt med dig – även om du samtyckt. Det kan till exempel handla om en lärare som inte sätter dina betyg eller en tränare som inte har makt att påverka om du kommer med i ett lag eller får vara med på en tävling. Om dessa vuxna har föreslagit eller utsatt dig för sexuella handlingar kan du vända dig till rektorn på skolan eller till tränarens chef (eller någon annan ledare i föreningen eller klubben).

Du har rätt att få stöd – och att anmäla

Om en tränare, lärare eller någon annan som du är i beroendeställning till har betett sig sexuellt olämpligt mot dig har du rätt att få stöd och hjälp. Det den vuxna har gjort kan vara olagligt och du har rätt att anmäla. Det spelar ingen roll om den vuxna har sagt att du inte får berätta eller att du själv sagt ja till den sexuella handlingen – du har alltid rätt att berätta och att få hjälp.

Prata med en annan vuxen

Det känns ofta bra att berätta för någon annan om det du varit med om. Prata gärna med en vuxen som du litar på, till exempel skolkuratorn, ungdomsmottagningen, en annan tränare i idrottsklubben eller rektorn på skolan. Den vuxna kan hjälpa dig att få stöd och att anmäla till polisen. Ibland är det lättare att börja med att berätta för en kompis så att hen kan följa med som stöd när du berättar för en vuxen.

Anmäl till polisen

Om en lärare, tränare eller någon annan som du är i beroendeställning utsatt dig för sexuella kränkningar eller övergrepp har du rätt att anmäla det till polisen. Du behöver inte vara säker på att det personen har gjort är ett brott – du kan alltid berätta för polisen och låta dem bedöma om det som hänt är brottsligt. Du kan ringa till polisen på telefonnummer 11414 eller gå till en polisstation. Om situationen är akut ska du alltid ringa 112.

Prata med oss på Ditt ECPAT

Känns det svårt att prata med en vuxen i din närhet kan det vara skönt att först berätta för någon annan. Vi på Ditt ECPAT kommer att lyssna på dig och ge dig råd och stöd. Du får vara anonym när du pratar med oss.