Frågeplanket / Jag vill veta vad som gäller
Jag vill veta vad som gäller

Jag vill veta vad som gäller

Om du har frågor om exempelvis åldersskillnad, vad som är okej eller inte och vad lagen säger.

Utvalda frågor som ni vill lyfta lite extra just nu inom kategorin

Ställ din fråga!