Till Frågeplanket

Person, 12 år

Får två 13 åringar ha samlag?

Får två 13 äringar ha samlag?

Gör mig arg Gör mig arg 1
Gör mig ledsen Gör mig ledsen
Gör mig glad Gör mig glad 2
Känner igen mig Känner igen mig

1 kommentar

Mamadou på ECPAT 2023-10-23

Hej, tack för att du hör av dig till oss.
Du undrar om två 13 åringar får ha samlag. .
Lagen säger ingenting om samlag mellan två 13 åringar. Det kan också vara bra att tänka på att det alltid finns ett samtycke från alla som är inblandade när man ska ha sex, oavsett ålder.

Om du vill prata mer med oss om det här kan du kontakta vår stödlinje här.
MVH.

Gör mig arg Gör mig arg
Gör mig ledsen Gör mig ledsen
Gör mig glad Gör mig glad
Känner igen mig Känner igen mig