Personal på mitt boende utsätter mig för sexuella kränkningar eller övergrepp

Sammanfattning

  • Personal på boenden får aldrig utföra sexuella handlingar med de barn och unga som bor där. Det kan vara olagligt.
  • Detta gäller oavsett om du är över 15 år och även om du har sagt ja till den sexuella handlingen.
  • Det är inte du som är ung som gjort fel om något sexuellt skett med personalen på boendet – det är den vuxna som agerat fel.
  • Personalen får inte be om nudes, prata med dig på ett sexuellt sätt eller erbjuda tjänster eller saker för sex eller nakenbilder.
  • Du har rätt att anmäla om någon i personalen utsatt dig för sexuella kränkningar eller övergrepp.
  • Du har rätt att få stöd och hjälp – det som hänt är inte ditt fel.

Den här artikeln riktar sig till dig som är under 18 år och är eller har varit placerad på ett boende.

Du känner kanske till att den som är över 15 år inte får ha sex med någon som är under 15 år? Ibland gäller andra regler - till exempel när det handlar om vuxna som på något sätt har ett särskilt ansvar för dig. Ett exempel är personal på ett boende där du är placerad.

Inte okej - även om du sagt ja

Personal på boenden får aldrig utföra sexuella handlingar med de barn och unga som bor där. Det gäller även om den unga har fyllt 15 år och det spelar ingen roll vem som har tagit initiativet. Även om du är över 15 år och även om du har sagt ja är det alltså inte tillåtet. Det är inte du som är ung som gör fel - det är den vuxna.

Vad personal på ditt boende inte får göra

Om personal på ditt boende har agerat på ett sexuellt sätt mot dig är det inte okej. Det kan handla om att prata med dig på ett sexuellt sätt, kommentera din kropp eller ta på dig på ett sätt som inte känns okej. Personalen får aldrig be om nudes eller erbjuda något som du vill ha eller behöver i utbyte mot bilder, sex eller andra sexuella handlingar. Det är heller aldrig okej om någon hotar eller pressar dig att göra något sexuellt. Allt det här kan vara olagligt för personalen att göra.

Annat som inte är okej

Personalen på ditt boende är ansvarig för dig och din trygghet, men en del missbrukar sin makt. Det kan handla om att de beter sig obehagligt eller skrämmande, eller att de bryter rutiner för väckning eller beter sig på sätt som inte känns bra. Om du känner igen dig i detta kan du berätta det för chefen på boendet eller prata med någon annan vuxen på boendet som du litar på. 

Du har rätt att få stöd

Många som har varit utsatta för sexuella kränkningar eller övergrepp mår dåligt. En del kan känna skuld och skam och tro att det som hänt är ens eget fel - trots att det är den vuxnas ansvar att inte utsätta barn och unga. Det är också vanligt att tvivla på sin egen känsla av att det som hänt inte var okej.

Många barn och unga tycker att det känns bättre efter att de pratat med någon om det som hänt. Prata gärna med en vuxen som du litar på. Om det känns svårt att berätta kan ett första steg vara att berätta för en vän, eller för oss på Ditt ECPAT.

Anmäl till polisen

Om personal på ditt boende har utsatt dig för sexuella kränkningar, övergrepp eller har betett sig sexuellt olämpligt har du rätt att anmäla det till polisen. Det de gjort kan ha varit ett brott. Du kan ringa 11414 eller gå till en polisstation. Om situationen är akut ska du ringa 112. Läs mer om hur en polisanmälan går till.

Kontakta socialtjänst

Socialtjänsten (eller soc) finns i alla kommuner. Soc ansvarar för att ge stöd och hjälp till unga som inte har det bra. Hos soc jobbar bland annat socialsekreterare som kan hjälpa dig om du har erfarenhet av att ha blivit utsatt för övergrepp av någon på ditt boende. Du kan kontakta soc genom att ringa till din kommuns växeltelefon och säga att du vill prata med soc. Här kan du läsa mer om soc.

Prata med oss på Ditt ECPAT

Ibland känns det lättare att prata om det som hänt om du får vara anonym. Det kan du vara när du chattar med oss. Vi lyssnar på dig och kan ge dig stöd och råd om hur du ska göra.