Person, 14 år 3/18/2024
Lyft upp

Får man prova på sex när man är 15

Får man prova på sejs när man är 15

Finns här för dig

Kommentar

Mikaela på ECPAT 2024-03-18

Hej!
Tack för din fråga.
Jag tolkar din fråga som att du undrar om man får prova på sex när man är 15 år. Det får man prova på om man vill det! När det gäller sex eller andra sexuella handlingar så är det viktigt att det sker i samtycke, alltså att det känns bra för båda.
Om du vill läsa om vad lagen säger om samtycke så kan du läsa om det här.
När man är 15 år så har man vad som kallas sexuell självbestämmande rätt, vilket betyder att man får bestämma själv om sin egen sexualitet och sina sexuella handlingar. Det ska kännas bra för en själv och man ska inte behöva känna sig pressad eller tvingad.
Vill du prata mer med oss om detta får du gärna höra av dig till oss i vår stödlinje!
Ta hand om dig!

Gör mig glad
Gör mig ledsen
Gör mig arg
Finns här för dig
kommentera
Ställ din fråga!