Till Frågeplanket

Tjej, 15 år

Träffar bara 20+ åringar

Jag träffar bara 20+ åringar fast jag är 15, märker att mina kompisar reagerar negativt men vet inte vad jag ska göra

Gör mig arg Gör mig arg
Gör mig ledsen Gör mig ledsen
Gör mig glad Gör mig glad
Känner igen mig Känner igen mig 1

1 kommentar

Eline på ECPAT 2023-09-05

Hej!

När det kommer till åldersskillnad kan det finnas delade meningar. Du skriver att dina kompisar reagerar negativt på att du träffar 20+ åringar och att du inte vet vad du ska göra. Jag tänker att det viktigaste är att du gör vad du känner är bäst för dig.

Vad jag menar med delade meningar om åldersskillnad är att det kan finnas en så kallad maktobalans. Det betyder att den yngre kan hamna i en beroendeställning som kan utnyttjas av den äldre, exempelvis att den äldre har mer pengar än den yngre, en egen bostad och bil.

Kom ihåg att du bestämmer vilka du vill träffa eller inte!

Om du har fler frågor eller funderingar får du gärna prata mer med oss via vår stödlinje.

Gör mig arg Gör mig arg
Gör mig ledsen Gör mig ledsen
Gör mig glad Gör mig glad
Känner igen mig Känner igen mig