Någon har tagit i mig på ett sätt som inte kändes bra

Sammanfattning

  • Du bestämmer över din kropp och vem som får röra den.
  • Om någon tar på din kropp på ett otillåtet sätt är det vanligt att inte hinna reagera. Man kan också känna panik och rädsla. Alla sätt att reagera är okej och inget du själv kan styra över.
  • Om någon rör dig på ett sätt som inte är okej kan det vara ett brott. Du kan anmäla det till polisen.
  • Berätta för en vuxen om någon rör dig på ett sätt du inte vill.
  • Du kan prata med oss på Ditt ECPAT om vad som är okej och inte. Kontakta oss här.

Det är alltid du som bestämmer över din kropp och om eller när andra får ta på den. Du har rätt att få slippa att andra tar i dig när du inte vill det. Att ta på någon på ett sätt som de inte vill eller tycker om är alltid fel och kan vara ett brott. Du ska alltid ta din upplevelse på allvar, det är lätt att tänka att en överdriver eller att det kanske inte var så farligt men oavsett vad som hänt är det hur du känner som är det viktiga.

När någon kliver över ens gränser är det väldigt obehagligt och ofta nåt som stannar kvar hos en och kan påverka en framåt. Det är också vanligt att det tar lite tid att känna in hur en faktiskt upplever något. När någon tar på ens kropp otillåtet är det vanligt att en inte riktigt förstår vad som händer där och då, och att kroppen inte hinner reagera. Eller att man känner panik och blir så rädd att en inte vågar reagera. Det kan ta flera dagar, veckor eller ibland år innan en förstår vad det faktiskt fick en att känna. 

Det finns ingen reaktion som är rätt eller fel och du bestämmer själv vad du behöver och hur du vill göra efteråt, men ofta är det väldigt bra att prata med en trygg vuxen, och särskilt om det här är nån du är orolig att behöva träffa på igen och vad hen kanske gör då.

Om du vill veta mer om vad som är lagligt och inte kan du läsa här.

Det här är kan du göra på egen hand:

Prata med en vuxen
Du ska inte behöva vara ensam i det som händer dig, och du har rätt att få hjälp. Det spelar ingen roll om personen som tagit på dig säger att du inte får berätta om det som händer dig, du får alltid prata med en vuxen. Det kan också vara så att det blir lättare att ordna en situation om du pratar med nån så snart som möjligt.

Vilken vuxen runt dig kan du prata med om den här situationen? Ibland kan det vara nån i ens familj, eller ibland en lärare eller tränare. Du kan också prata med skolkuratorn eller med någon på en ungdomsmottagning (ibland har ungdomsmottagningen en åldergräns så att en behöver vara en viss ålder). De är vana att träffa personer som är i din situation och vet vad du behöver för hjälp. I de flesta fall har de tystnadsplikt men det finns tillfällen när de behöver berätta vad du sagt.

Många vuxna som träffar barn är mer vana än en tror att prata om våld och övergrepp och hur dåligt en kan må av vad andra gör mot en och kan hjälpa en bra att hantera jobbiga situationer. Om du skulle prata med en vuxen som inte var så bra att prata med så prova att prata med nån annan vuxen. Du har rätt att bli lyssnad på och få stöd i att hantera det som hänt. 

Vill du öva lite på att berätta och träna på hur du ska säga? Du får väldigt gärna ringa oss på Ditt ECPAT, här hittar du vårt telefonnummer och när du kan ringa oss!

Anmäl till polisen 11414 
Om du tror att det som hänt dig kan vara ett brott så kan du alltid kontakta polisen. Det kan som sagt vara ett brott att ta på nån som inte vill det. Att anmäla till polisen kan också göra så att den som gjort såhär mot dig inte kan göra det mot andra barn och unga. Om du vill läsa mer om hur en polisanmälan går till kan du läsa här.

Kontakta Socialtjänsten
Socialtjänsten, eller soc som många unga kallar det, finns i alla Sveriges kommuner. Soc ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn och unga som inte har det bra. Hos soc jobbar bland annat socialsekreterare. Socialtjänsten är skyldiga att hjälpa barn och unga som utsätts för övergrepp i familjen. Du kan alltid ringa socialtjänsten i din kommun om du vill ha hjälp, och fråga vad de skulle kunna göra för dig. Du kan läsa mer om Socialtjänsten här eller läsa mer om hur en orosanmälan går till här.