Jag tror att jag har utsatt någon för ett sexuellt övergrepp eller nåt annat som inte är okej

Sammanfattning

  • Sexuella handlingar som inte sker med samtycke är olagliga
  • Det händer att unga utsätter andra unga, både på och utanför nätet
  • Det är alltid okej att säga nej till sex, även om du först sagt ja och oavsett vem som tog initiativet till att ha sex
  • Ta reda på vad lagen säger och håll koll på vad som är olagligt
  • Du har rätt att få stöd om du är orolig över att ha utsatt någon annan
  • Du kan prata med en trygg vuxen eller oss på Ditt ECPAT

Att utsätta någon annan för sexuella övergrepp, hot eller sexuella kränkningar är olagligt. Det spelar ingen roll om du inte är straffmyndig – alltså inte har fyllt 15 år – det du gör kan ändå vara olagligt.

Om du är orolig för att du utsatt någon har du rätt att få stöd. Hör av dig till oss på Ditt ECPAT om du vill ha hjälp eller har frågor. Det kan du göra här.

Unga som utsätter andra unga

Att barn eller unga utsätter andra unga händer både på och utanför nätet. Det kan till exempel handla om att någon har spridit nakenbilder till någon som inte vill ha dem, eller har spridit någon annans nakenbilder. Det kan också handla om att någon tjatat eller hotat för att någon annan ska utföra sexuella handlingar eller utsatt någon för sexuella kränkningar eller övergrepp.

Om du har utsatt någon annan ung på ett sexuellt sätt har du rätt att prata med någon om det. Många kan känna en oro att berätta om vad som hänt och känna sig orolig över vad som ska hända. På Ditt ECPAT kan vi ge dig råd och stötta dig i dina frågor. Du kan vara anonym.  

Du har rätt till information om lagen  

Oavsett ålder är det alltid fel att utsätta, hota eller kränka någon sexuellt. Är du över 15 år är du straffmyndig. Det betyder att du kan dömas för brott. Det kan du inte om du är under 15 år , men det du gjort kan ändå få konsekvenser. Då är det är socialtjänsten som bestämmer vad som händer.

Om du känner dig osäker på om du har gjort något olagligt har du rätt att få veta det. Det är bra att läsa på om vad som är lagligt och inte när det gäller sex. Här kan du läsa mer om vad lagen säger.  

Samtycke

Allt sex handlar om samtycke. Alla som deltar måste vilja vara med och ha sagt eller visat att de vill. Det gäller både sex på nätet och sex utanför nätet. Samtycke är alltså lika viktigt när du skickar en nude som när du rör någon sexuellt IRL.

Du får aldrig hota eller pressa någon till att göra något som den inte vill. Vem som helst kan dra tillbaka ett samtycke även om den sagt ja först, eller även om den själv tagit initiativet. Då är det aldrig okej att ifrågasätta det, bli arg eller tjata på den personen. Här kan du läsa mer om samtycke i relationer.  

Rätt till stöd och hjälp  

Om du känner dig osäker på om du utsatt någon för en sexuell handling som inte var okej kan du prata med någon som du känner dig trygg med. Det kan vara en kurator, en lärare, en förälder eller en annan trygg vuxen.

Du kan också kontakta oss på Ditt ECPAT. Då kan vi tillsammans försöka reda ut vad som hänt. Vi kan stötta dig i hur du kan göra för att det ska bli bättre. Att ta ansvar för sina handlingar känns ofta bra, även om det kan vara svårt. Om du utsatt någon har du också rätt att få stöd och även hjälp att inte begå ett övergrepp igen.

Här kan du få stöd:  

  • Socialtjänsten. Du når dem enklast genom att ringa till din kommun.
  • Polisen kan hjälpa dig att reda ut vad som hänt. Du når dem genom att ringa 114 14.
  • Vi på Ditt ECPAT kan ge råd och stöd och du får vara anonym. Så här kontaktar du oss.