Vad innebär samtycke i en relation?

Sammanfattning

  • Samtycke till sex behövs även när du är i en relation.
  • Du kan när som helst säga nej till sex, även om du sagt ja först och även om det var du som tog initiativet till sex.
  • Att du sagt ja till sex innebär inte att du behöver gå med på att ha sex på sätt som inte känns bra för dig.
  • Att ha sex utan samtycke kan vara olagligt. Detsamma gäller att tjata, hota eller tvinga för att ha sex.
  • Det är viktigt att prata om på vilka sätt ni är okej med att ha sex.
  • Vi på Ditt ECPAT kan svara på frågor och ge stöd om du behöver.

Samtycke är en förutsättning för att ha sex med någon. Det spelar ingen roll om du är i en relation med personen du ska ha sex med – båda behöver samtycka. Även om ni brukar ha sex får du när som helst säga nej. Du behöver inte gå med på sex på sätt som inte känns bra för dig även om du tidigare sagt ja till sex på sätt som du gillar.

Att samtycka till sex innebär inte att du säger ja till allt. Att du har sagt ja till vissa sexuella handlingar innebär inte att du behöver ställa upp på alla typer av sex. Oavsett om du samtyckt kan du när som helst säga nej och avbryta sexet. Det spelar ingen roll om det var du själv som tog initiativet till sex – du får avbryta om det inte känns bra och den andra personen måste då också sluta. Att fortsätta med en sexuell handling mot någon som inte vill kan vara brottsligt.

Samtycke gäller även i relationer

I en relation kan det finnas en oro att ens partner gör slut om du inte ställer upp på det hen vill. Men du ska aldrig gå med på något som du själv inte vill. Samtycke gäller även i en relation och även om du brukar samtycka till sex behöver du inte säga ja när det inte känns bra för dig. Du får ångra dig när du vill och du behöver inte ha någon orsak till det.

Samtycke att filma och fota

Det är viktigt att det finns ett samtycke om du skulle vilja filma eller ta bilder av din partner – eller om hen vill ta bilder eller filmer av dig. Båda behöver ha gett sitt godkännande till det innan och behöver vara medvetna om att det är något som sedan inte får spridas vidare. Det kan också vara bra att komma överens om vad ni gör med bilderna eller filmerna om relationen tar slut, till exempel att ni då ska radera bilderna och/eller filmerna. Att sprida bilder och filmer kan vara brottsligt.

Inte okej att tjata eller hota

Det är aldrig okej att tjata på någon om att ha sex eller att utföra sexuella handlingar. Du får heller aldrig hota eller tvinga den andra. Att göra detta kan vara ett brott som du kan dömas för. Ni båda behöver vara med på allt ni gör och det behöver finnas samtycke från bådas håll. 

Prata med varandra och lyssna

Det är viktigt att kommunicera med sin partner och lyssna på varandra. Stäm av på vilka sätt ni båda är okej med att ha sex och checka av med den andra så att allt känns bra och rätt för hen. Känner du att kroppsspråket blir spänt och att den andra är passiv så är det ett tecken på att allt inte är okej. Genom att båda känner sig trygga med att våga säga nej så ser ni till att det är skönt för båda och att ingen råkar utsätta den andra för något som inte är okej.

Vad gillar du?

När det gäller samtycke är det bra att börja med att fundera över vad som är okej för dig själv och vad du själv gillar. Att känna till dina egna gränser är lika viktigt som att känna till din partners. Prata med varandra och berätta vilka gränser ni har – våga fråga om det är oklart. Vad man gillar och samtycker till är olika för alla personer. Det spelar ingen roll om eller på vilket sätt dina kompisar har sex i sina relationer. Det enda som är viktigt är att du får dina gränser respekterade och har sex på sätt som du själv tycker om.

Prata med oss

Har du funderingar kring vad som är okej och inte okej? Är du i en relation som inte känns bra? Vi kan ge råd och stöd. Oavsett vem du pratar med när du hör av dig till oss på Ditt ECPAT kommer vi att lyssna på dig. Vi har både en chatt och en stödlinje som du kan ringa.