Att sälja sex

Sammanfattning

  • Att sälja sex är inte olagligt – det är inte du som har gjort fel
  • Att köpa sex från någon är olagligt
  • Du har rätt att polisanmäla personen/personerna som köpt sex av dig
  • Det spelar ingen roll om du tagit emot ersättning för sexet eller inte
  • Du kan chatta eller ringa till oss på Ditt ECPAT för att få råd och stöd kring dina rättigheter och var du kan vända dig för vidare stöd

Att sälja sex är inte olagligt, men den som köper sexet begår däremot ett brott. Om du känner dig orolig eller mår dåligt för att du säljer sex eller om du känner dig hotad av personen som köpt sex av dig kan vi på Ditt ECPAT hjälpa dig. Du har rätt att få stöd och hjälp.

Att sälja sex kallas även prostitution eller sex mot ersättning. Det innebär att en person ger ersättning, till exempel pengar eller saker, till någon för att hen ska genomföra eller tåla en sexuell handling.

Att sälja sex kan både handla om fysiskt sex och om att skicka sexuella bilder och filmer till någon. Det kan också vara att visa upp sig sexuellt eller genomföra sexuella handlingar på sig själv medan den andra deltar via webbkamera.

Ersättningen för den sexuella handlingen kan vara pengar, väskor, cigaretter, vape, kläder, resor, alkohol, narkotika eller något annat av värde.

Den som köper sex begår ett betalt övergrepp och hen kan kan utsätta dig för risker och farliga situationer. Om någon köper eller vill köpa sex av dig har du alltid rätt att berätta för en vuxen och rätt att få hjälp och stöd.

Prata med en vuxen

Du som har sålt sex har inte gjort något fel. Däremot har den som har köpt sex gjort fel och har till och med gjort något olagligt. Det spelar ingen roll att du har tagit emot pengar eller saker för att ha sex – det är ändå den som köpt sex som handlat fel.  

Om du har sålt sex har du inte gjort något olagligt. Det är bara den som köper som begått ett brott. Du har alltid rätt att prata med en vuxen - även om den som köpt sex av dig säger att du inte får. Du kan till exempel prata med en lärare, tränare eller en skolkurator, eller med någon inom familjen. Även ungdomsmottagningen är bra att prata med om detta.

Många som har sålt sex mår dåligt över det och ofta kan det kännas bättre om du berättar för någon. Då kan du få det stöd och den hjälp du har rätt att få. Vill du inte berätta för någon i din närhet kan du börja med att berätta för oss på Ditt ECPAT. Här får du vara anonym om du vill. Kontakta oss här.

Anmäl till polisen

Den som köper sex begår ett brott. Det spelar ingen roll om personen som sålt sex själv har valt det och tar emot pengar eller saker mot att ha sex.

  • Brottet heter ”utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling” om den som får ersättning för sexet är mellan 15 och 17 år och sexet har skett frivilligt.
  • Om det inte är frivilligt kan det röra sig om brottstypen våldtäkt. Det kan också vara något annat brott – till exempel olika slags sexualbrott eller människohandel.
  • Om den som säljer sex är under 15 år kan brottet som den som köper sex begår vara våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn

Det är viktigt att du anmäler till polisen när du har utsatts för ett brott. Du kan få stöd och din anmälan kan bidra till att andra barn inte drabbas av det som hänt dig. Om du vill veta mer om hur du polisanmäler kan du läsa det här.

Kontakta socialtjänst

Socialtjänsten (eller soc) finns i alla Sveriges kommuner. Soc ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn och unga som inte har det bra. Hos soc jobbar bland annat socialsekreterare som kan hjälpa och stödja dig om du har erfarenhet av att ha sålt sex. Här kan du läsa mer om hur soc arbetar.

Prata med oss på Ditt ECPAT

Känns det svårt att prata med en vuxen i din närhet kan det vara skönt att först berätta för någon annan. Vi på Ditt ECPAT kommer att lyssna på dig och ge dig råd och stöd.