Jag har sålt sex men vill ha hjälp att sluta

Sammanfattning

  • Att sälja sex är inte olagligt – det är inte du som har gjort fel
  • Att köpa sex från någon är olagligt
  • Du har rätt att polisanmäla personen/personerna som köpt sex av dig
  • Det spelar ingen roll om du tagit emot ersättning för sexet eller inte
  • Du kan chatta eller ringa till oss på Ditt ECPAT för att få råd och stöd kring dina rättigheter och var du kan vända dig för vidare stöd

Att sälja sex är inte olagligt, men den som köper sexet begår däremot ett brott. Om du känner dig orolig eller mår dåligt för att du säljer sex eller om du känner dig hotad av personen som köpt sex av dig kan vi på Ditt ECPAT hjälpa dig. Du har rätt att få stöd och hjälp.

Att sälja sex kallas även betalda övergrepp, prostitution eller sex mot ersättning. Det innebär att någon ger ersättning till någon för att hen ska genomföra eller tåla en sexuell handling.

Det kan både handla om fysiskt sex och att skicka sexuella bilder och filmer till någon. Att sälja sex kan också vara att visa upp sig sexuellt eller genomföra sexuella handlingar på sig själv medan den andra deltar via webbkamera.

Ersättningen för den sexuella handlingen kan vara pengar, men det kan också handla om kläder, resor, alkohol, narkotika eller något annat av värde.

Att sälja sex är riskfyllt och du kan hamna i farliga situationer där du behöver stöd och hjälp från trygga vuxna

Prata med en vuxen

Du som har sålt sex har inte gjort något fel. Däremot har den som har köpt sex gjort fel och har till och med gjort något olagligt. Det spelar ingen roll vilken slags ersättning du har fått för sexet – det är ändå den som köpt sex som handlat fel.  

Många barn och unga som hör av sig till ECPAT och berättar att de sålt sex, säger till oss att det känns bättre när de berättat för en trygg vuxen om det. Oavsett om den som köper sex av dig säger att du inte får berätta om det för någon har du alltid rätt att berätta och få stöd.

Du kan till exempel prata med en lärare, tränare eller en skolkurator, eller med någon inom familjen. Ibland kan det kännas som att de vuxna inte skulle förstå, men många vuxna som träffar unga är vana att prata om svåra saker som kan hända i barn liv. Därför kan de vara ett bra stöd. Du har rätt att bli lyssnad på och att få hjälp att hantera det som hänt.

Anmäl till polisen

Att köpa sex är ett brott och det är aldrig okej att en person köper sex av någon annan. Det spelar ingen roll om personen som sålt sex själv har valt det och gör det frivilligt. Det gör heller ingen skillnad vad för slags ersättning personen har fått.

Att köpa sex är alltid ett brott. Brottet heter ”utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling” om den som får ersättning för sexet är mellan 15 och 17 år och sexet har skett frivilligt.

Om det inte är frivilligt kan det röra sig om brottstypen våldtäkt. Det kan också vara något annat brott – till exempel olika slags sexualbrott eller människohandel.

Om den som säljer sex är under 15 år kan brottet som den som köper sex begår vara våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn

Det är viktigt att du anmäler till polisen när du har utsatts för ett brott. Du kan få stöd och din anmälan kan bidra till att andra barn inte drabbas av det som hänt dig. Om du vill veta mer om hur du polisanmäler kan du läsa det här.

Kontakta socialtjänst

Socialtjänsten (eller soc) finns i alla Sveriges kommuner. Soc ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn och unga som inte har det bra. Hos soc jobbar bland annat socialsekreterare som kan hjälpa och stödja dig om du har erfarenhet av att ha sålt sex. Här kan du läsa mer om hur soc arbetar.

Prata med oss på Ditt ECPAT

Känns det svårt att prata med en vuxen i din närhet kan det vara skönt att först berätta för någon annan. Vi på Ditt ECPAT kommer att lyssna på dig och ge dig råd och stöd.