Har någon i din familj eller släkt utsatt dig för sexuella övergrepp?

Sammanfattning

  • Alla reagerar olika på sexuella övergrepp.
  • Det kan kännas extra svårt att berätta om övergreppen när de begås av någon inom familjen eller släkten.
  • Det är vanligt att ha blandade känslor för personen som har utsatt en för övergrepp.
  • Prata med en vuxen – du har rätt att få stöd och hjälp.
  • Gör en polisanmälan.
  • Kontakta Ditt ECPAT så kan vi ge stöd. Du får vara anonym.

Vi på Ditt ECPAT pratar med många barn och unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp av någon i familjen eller släkten. Det kan till exempel vara en förälder, ett syskon eller en mor- eller farförälder. Det är vanligt att den som utsatts skuldbelägger sig själv och tänker att hen har gjort något för att övergreppet ska ske eller inte sagt ifrån tillräckligt. Men det är aldrig ditt fel - ansvaret ligger helt på den som har utsatt dig.

Vanliga reaktioner  

Det är vanligt att må dåligt efter sexuella övergrepp. Särskilt när den som utsatt dig är någon du ska kunna lita på. Du kan känna känslor av tomhet, oro, ångest, skam eller att allt känns overkligt. För vissa påverkas minnet så att de glömmer bort stora delar och tvivlar på att övergreppet har hänt. Andra minns i detalj. En del drabbas av flashbacks vilket känns som att återuppleva övergreppet om och om igen. Hur någon mår och reagerar efter ett övergrepp kan vara väldigt olika och ingen reaktion är mer rätt eller fel. 

Blandade känslor

Det är inte konstigt om du har blandade känslor för den familjemedlem eller släkting som har gjort något sexuellt mot dig. Det är vanligt att både känna obehag och ilska mot personen, men att ändå tycka om den. Det kan göra det extra svårt att berätta om det som hänt. Många upplever en känsla av att vilja skydda den som utsatt en.

Prata med en vuxen

Du ska inte behöva vara ensam i det som hänt dig. Det spelar ingen roll om den som utsatt dig sagt att du inte får berätta, du har alltid rätt att prata med en vuxen. Det är vanligt att oroa sig över att inte bli trodd, för hur andra kommer att reagera och för vad som kommer att hända. Inget av det är ditt ansvar. Du har rätt att berätta vad du varit med om och det är vuxnas ansvar att hjälpa dig, se till att du får stöd och att du är trygg. Det går att må bra efter att ha utsatts för sexuella övergrepp och du har rätt att få hjälp.

Många tycker att det är en lättnad när de har berättat för någon. Du kan prata med en förälder, en kurator, en lärare, en tränare eller någon annan vuxen som du känner förtroende för. Det viktiga är att du blir lyssnad på och att du får stöd.

Prata med oss på Ditt ECPAT

Känns det svårt att prata med en vuxen i din närhet kan det vara skönt att först berätta för någon annan. När du hör av dig till oss på Ditt ECPAT kommer vi att lyssna på dig och ge dig råd och stöd. Du kan höra av dig till oss via chatt, telefon eller mejl. Om du vill kan du vara anonym. Här ser du våra öppettider och hur du kontaktar oss.

Anmäl till polisen

Du har rätt att anmäla till polisen om du utsätts för ett brott. För att anmäla till polisen ringer du telefonnummer 114 14. Du kan ta hjälp av en vuxen eller en vän när du gör en polisanmälan om du vill. Även vi på Ditt ECPAT kan vara med när du ringer. Om du vill veta mer om hur en polisanmälan går till kan du läsa här.

Kontakta socialtjänst

Socialtjänsten, eller Soc som många kallar det, finns i Sveriges alla kommuner. De ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn och unga som inte har det bra. Hos Soc jobbar bland annat socialsekreterare som kan hjälpa dig om du har blivit utsatt för ett övergrepp. Du når enklast Soc genom att ringa till din kommun och be om att få bli kopplad dit. Här kan du läsa mer om hur Soc arbetar.