Youtube

Hur tar jag bort mina videoklipp från Youtube?

När du väljer att radera en video från din YouTube-kanal startar Google omedelbart en borttagningsprocess. Klippet kan inte längre sökas inom YouTube.

Från Android:

 • Logga in på YouTube.
 • Tryck på Bibliotek, sen trycker du på Dina videor.
 • Tryck på de tre punkterna jämte videon du vill ta bort. Välj Ta bort.

När du har raderat en video kommer videons webbadress och titel inte längre att visas eller vara sökbar i YouTube Analytics.

Från Ipad och Iphone:

 • Logga in på YouTube.
 • Tryck på Bibliotek, sen trycker du på Dina videor.
 • Tryck på de tre punkterna bredvid videon du vill ta bort. Välj Ta bort.

Från datorn:

 • Logga in på YouTube Studio
 • Välj Innehåll i menyn till vänster och Videor under kanalinnehåll
 • Håll muspekaren över videon som du vill ta bort och tryck på de tre punkterna. Välj Radera permanent.
 • Markera rutan ”Jag förstår…” för att bekräfta att din video kommer att raderas permanent.
 • Tryck Radera permanent.

Rapportera/anmäla en video

 • Logga in på Youtube.
 • Under videon du vill rapportera eller anmäla tryck på de tre punkterna > rapportera.
 • Välj det alternativ som passar bäst.
 • Lägg gärna till detaljer som kan hjälpa granskaren.

Källa: Youtube 2022