Instagram

Ta bort bild eller video jag publicerat på Instagram

Om du vill ta bort en bild eller video som du har publicerat trycker du på de tre punkterna ovanför inlägget och sedan på Ta bort. Tryck på Ta bort igen för att bekräfta.

Anmäla inlägg som någon annan publicerat

Tryck på de tre punkterna ovanför inlägget och tryck sedan på Anmäl.

Anmäla en kommentar

Iphone:
Gå in på kommentarerna. Svep åt vänster på kommentaren och tryck på utropstecknet. Välj sedan Anmäl den här kommentaren.

Android:
Tryck på kommentaren och tryck sedan på utropstecknet. Välj sedan Anmäl den här kommentaren.

Anmäla ett konto eller innehåll om du själv inte har ett Instagramkonto - eller om personen blockerat dig

 • Anmäl på den här länken.
 • Kryssa i om du har ett instagramkonto eller ej.
 • Skriv i din epostadress.
 • Välj det alternativ som passar bäst och följ instruktioner.
 • Om du inte har tillgång till bilden eller videons instagramadress kan du be en vän kopiera adressen och skicka den till dig. Gå in på användaren > Klicka på de tre prickarna uppe till höger > Kopiera profilens URL.

Blockera någon på Instagram

 • Gå till profilen genom att söka på/trycka på användarnamnet.
 • Tryck på de tre punkterna överst till höger.
 • Tryck på Blockera
 • Tryck på Blockera igen för att bekräfta.

(Personer som blockeras meddelas inte om detta. En persons gilla-markeringar och kommentarer försvinner från dina foton och videoklipp.)

Konto som blivit hackat

Om kommentarer lämnas i ditt namn och du inte har publicerat dem kan någon ha kommit över ditt lösenord

 • Byt lösenord: Gå in på din profil > tryck på de tre strecken uppe till höger > Inställningar > Säkerhet > Lösenord.
 • Välj ett starkt lösenord. (Byt lösenord regelbundet.)
 • Avslöja aldrig lösenordet för någon du inte känner och litar på.
 • Aktivera tvåfaktorsautentisering om du vill ha högre säkerhet (betyder att man måste logga in med lösenord om man använder en annan telefon eller en dator exempelvis): Gå in på din profil > tryck på de tre strecken uppe till höger > Inställningar > Säkerhet > Tvåfaktorautentisering.
 • Ta bort appar och webplatser som du eventuellt gett tillgång till din profil: Gå in här > Logga in med ditt konto > under ”Appar och webpplatser” kan du se alla appar och webbplatser som du har gett behörighet att komma åt din profil > Klicka på Återkalla åtkomst > Bekräfta
 • Logga ut från Instagram när du använt en dator eller telefon som du delar med andra.
 • Se till att ditt e-postkonto är skyddat via inställningar för din e-postadress.

Radera ditt Instagramkonto

Gå in här > logga in med ditt konto > Välj varför du vill ta bort kontot i rullgardinsmenyn > Skriv in ditt lösenord > Klicka på Ta bort mitt konto permanent.

Källa: Instagram 2022