Till Frågeplanket

Person, 12 år

Får jag knulla?

får Jag knulla?

Gör mig arg Gör mig arg
Gör mig ledsen Gör mig ledsen
Gör mig glad Gör mig glad 2
Känner igen mig Känner igen mig

1 kommentar

Mamadou på ECPAT 2023-09-26

Hej, tack för att du hör av dig till oss! Du undrar om du kan ha sex? Du kan ha sex med dig själv eller med andra. Det finns många olika sätt att ha sex på. Du hittar mer information om sex på www.umo.se/sex. Om du ska ha sex med någon annan så är det viktigt att det alltid finns samtycke. Om du har några fler funderingar får du gärna kontakta oss igen på chatt eller på telefon här: https://dittecpat.se/. MVH

Gör mig arg Gör mig arg
Gör mig ledsen Gör mig ledsen
Gör mig glad Gör mig glad
Känner igen mig Känner igen mig