Sex på nätet, vad gäller?  

Sammanfattning

  • Att ha sex på nätet är vanligt. Det kan till exempel handla om att skicka bilder till varandra, eller att onanera tillsammans framför webbkameran.
  • Sex på nätet är ofta ett bra sätt att utforska sin sexualitet, men precis som när det gäller sex IRL så är det viktigt att känna till vad lagen säger.
  • Att alla gett sitt samtycke är grunden för att sex på nätet – och IRL – ska vara lagligt.

Du som barn eller ung har rätt att på ett säkert och tryggt sätt utforska din sexualitet. Det är till och med viktigt för att du ska må bra. Idag sker många relationer på nätet, precis som utforskandet av sexualitet och sex gör.

Att ha sex på nätet är ofta ett bra sätt att närma dig din egen sexualitet och utforska den tillsammans med andra. Det finns många fördelar med att ha sex på nätet. Det kan skapa intimitet och förtroende, sexuell lust och bekräftelse. Genom att ha sex på nätet kan du själv bestämma var du vill vara och vad du vill göra, och det finns heller inga risker för könssjukdomar eller graviditet. 

Sex på nätet kan se ut på olika sätt och det finns en skillnad mellan att ha sex på nätet och att genomföra sexuella handlingar på nätet. För att någonting ska räknas som sex krävs det att de inblandade är med i realtid, alltså samtidigt. Detta kan exempelvis vara att onanera tillsammans framför en webkamera. Sexuella handlingar behöver däremot inte ske i realtid, utan detta kan vara att skicka och ta emot nudes eller sexuella meddelanden. 

Vad är lagligt och inte? 

För att kunna utforska din sexualitet på nätet på ett säkert sätt behöver du kunskap om dina rättigheter och om vilka lagar som gäller både på och utanför nätet. Du behöver även veta i fall du har utsatts för ett brott och när du själv kan ha utsatt någon annan för ett brott.  

  • Det är helt lagligt att ha sex och utföra andra sexuella handlingar på nätet, så länge alla som deltar gör det frivilligt. Detta innebär att ni har gett ert samtycke.
  • Sexualbrott på nätet är lika allvarliga som sexualbrott utanför nätet. Precis som vid sex IRL krävs det att alla som deltar har gett sitt samtycke. Att ha sex eller utföra annan sexuell handling med någon som inte har gett sitt samtycke kan vara brottsligt. Det är exempelvis olagligt att skicka en nude till någon som inte har bett om den eftersom mottagaren inte har gett sitt samtycke.  
  • Enligt lagen kan du ge ditt samtycke när du har fyllt 15 år. Har du som är över 15 år sex eller utför annan sexuell handling med någon som är under 15 år kan det vara ett brott. Detta gäller både på och utanför nätet. Undantaget är om det är väldigt liten skillnad i ålder mellan er och att båda deltar frivilligt. När du är under 15 år är du inte straffmyndig, så om du har sex (både online och IRL) med någon som också är under 15 år kan ni inte straffas för det.

Här kan du läsa mer om vad som är olagligt och inte.